Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хризопраз — образец 0292, снимка © НПМ
Хризопраз — образец 0292, снимка © НПМ

Хризопразобразец 0292

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.51 ct; размери: 6.07 | 4.07 | 2.80 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмнозелен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хризопраз — образец 0107Хризопраз — образец 0697Хризопраз — образец 0473Хризопраз — образец 0181Хризопраз — образец 0182Хризопраз — образец 0465

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.