Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хризопраз — образец 0181, снимка © НПМ
Хризопраз — образец 0181, снимка © НПМ

Хризопразобразец 0181

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 2.59 ct; размери: 9.83 | 8.14 | 4.60 mm; форма: овал; цвят: умерено много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Хризопраз — образец 0107Хризопраз — образец 0292Хризопраз — образец 0697Хризопраз — образец 0473Хризопраз — образец 0182Хризопраз — образец 0465

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.