Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хризопраз — образец 0697, снимка © НПМ
Хризопраз — образец 0697, снимка © НПМ

Хризопразобразец 0697

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.49 ct; размери: 5.60 | 4.89 | 3.89 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на павилиона променен на 45.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хризопраз — образец 0107Хризопраз — образец 0292Хризопраз — образец 0473Хризопраз — образец 0181Хризопраз — образец 0182Хризопраз — образец 0465

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.