Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Празиолит — образец 0661, снимка © НПМ
Празиолит — образец 0661, снимка © НПМ

Празиолитобразец 0661

Произход

Южна Америка
Бразилия
Празиолит — образец 0661, карта на находището
Данни

Тегло: 2.72 ct; размери: 9.26 | 9.25 | 6.40 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светлозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Petal’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Празиолит — образец 0252Празиолит — образец 0256Празиолит — образец 0369Празиолит — образец 0388Празиолит — образец 0411Празиолит — образец 0421Празиолит — образец 0751Празиолит — образец 0754Празиолит — образец 0024Празиолит — образец 0759Празиолит — образец 0012Празиолит — образец 0290Празиолит — образец 0707Празиолит — образец 0708Празиолит — образец 0711Празиолит — образец 0217

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на кварца.