Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Празиолит — образец 0012, снимка © НПМ
Празиолит — образец 0012, снимка © НПМ

Празиолитобразец 0012

Произход

Южна Америка
Бразилия
Празиолит — образец 0012, карта на находището
Данни

Тегло: 3.75 ct; размери: 14.59 | 9.46 | 5.08 mm; форма: круша; цвят: светлозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Празиолит — образец 0252Празиолит — образец 0256Празиолит — образец 0369Празиолит — образец 0388Празиолит — образец 0411Празиолит — образец 0421Празиолит — образец 0751Празиолит — образец 0754Празиолит — образец 0024Празиолит — образец 0759Празиолит — образец 0290Празиолит — образец 0707Празиолит — образец 0708Празиолит — образец 0711Празиолит — образец 0217Празиолит — образец 0661

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на кварца.