Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Опал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Опал — образци [изглед галерия] (страница 3)


Счита се за вид минерал по исторически причини; не e истински минерал в приетия смисъл на думата, тъй като е съставен или от кристобалит и/или тридимит, или от аморфен силициев диоксид; седиментен и вторичен от промяната на магмени екструзивни скали с високо съдържание на силиций. Известни са образци с тегло от 2610 карата (Arem, 1987: 139).
Опал — образец 0749
0749
САЩ
Опал — образец 0750
0750
САЩ
Опал — образец 0756
0756
САЩ
Опал — образец 0757
0757
САЩ
Опал — образец 0409
0409
Перу
Опал — образец 0036
0036
Етиопия
Опал — образец 0080
0080
Етиопия
Опал — образец 0386
0386
Етиопия
Опал — образец 0746
0746
Турция
Опал — образец 0747
0747
Турция

Опал — образци — 40
първа предишна страница 3 от 4 следваща последна