Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Цаворит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Цаворит — образци [изглед галерия]


Зелена до изумруденозелена разновидност от Кения и Танзания; открит в началото на 1970-те години; наименуван по Цаво, Кения.
Цаворит — образец 0142
0142
Танзания
Цаворит — образец 0094
0094
Кения
Цаворит — образец 0638
0638
Кения
Цаворит — образец 0178
0178
Кения

Цаворит — образци — 4
страница 1