Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Цаворит — образец 0094, снимка © НПМ
Цаворит — образец 0094, снимка © НПМ

Цаворитобразец 0094

Произход

Източна Африка
Кения
Цаворит — образец 0094, карта на находището
Данни

Тегло: 0.57 ct; размери: 8.60 | 4.40 | 3.11 mm; форма: ковчег; цвят: умерено леко жълтеникаво зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична степенчат стил шлифовка. Източник: Джефри Дейвис, Jeffery Davies Fine Jewelry & Gemstones.

Други образци
Цаворит — образец 0142Цаворит — образец 0638Цаворит — образец 0178

Още информация от ‘Класификация’


Зелена до изумруденозелена разновидност от Кения и Танзания; открит в началото на 1970-те години; наименуван по Цаво, Кения.