Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Цаворит — образец 0638, снимка © НПМ
Цаворит — образец 0638, снимка © НПМ

Цаворитобразец 0638

Произход

Източна Африка
Кения, Крайбрежна провинция, Тайта-Тавета, Цаво
Цаворит — образец 0638, карта на находището
Данни

Тегло: 0.10 ct; размери: 3.41 | 2.91 | 1.79 mm; форма: овал; цвят: умерено зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’ [ъгълът на короната променен на 21.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Цаворит — образец 0142Цаворит — образец 0094Цаворит — образец 0178

Още информация от ‘Класификация’


Зелена до изумруденозелена разновидност от Кения и Танзания; открит в началото на 1970-те години; наименуван по Цаво, Кения.