Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Цаворит — образец 0142, снимка © НПМ
Цаворит — образец 0142, снимка © НПМ

Цаворитобразец 0142

Произход

Източна Африка
Танзания
Цаворит — образец 0142, карта на находището
Данни

Тегло: 0.73 ct; размери: 6.87 | 5.28 | 3.08 mm; форма: круша; цвят: умерено жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Цаворит — образец 0094Цаворит — образец 0638Цаворит — образец 0178

Още информация от ‘Класификация’


Зелена до изумруденозелена разновидност от Кения и Танзания; открит в началото на 1970-те години; наименуван по Цаво, Кения.