Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Фероаксинит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Фероаксинит — образци [изглед галерия]


В регионално метаморфозирали скали, в контактно метаморфозирали скали и в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).
Фероаксинит — образец 0400
0400
Бразилия
Фероаксинит — образец 0277
0277
Пакистан
Фероаксинит — образец 0728
0728
Афганистан

Фероаксинит — образци — 3
страница 1