Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фероаксинит — образец 0728, снимка © НПМ
Фероаксинит — образец 0728, снимка © НПМ

Фероаксинитобразец 0728

Произход

Южна Азия
Афганистан
Фероаксинит — образец 0728, карта на находището
Данни

Тегло: 0.31 ct; размери: 4.51 | 4.45 | 2.35 mm; форма: квадрат възглавница; цвят: умерено червеникавооранжев; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Pulvinus S 38-21’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Фероаксинит — образец 0400Фероаксинит — образец 0277

Още информация от ‘Класификация’


В регионално метаморфозирали скали, в контактно метаморфозирали скали и в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).