Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фероаксинит — образец 0277, снимка © НПМ
Фероаксинит — образец 0277, снимка © НПМ

Фероаксинитобразец 0277

Произход

Южна Азия
Пакистан
Фероаксинит — образец 0277, карта на находището
Данни

Тегло: 0.61 ct; размери: 6.22 | 4.17 | 3.11 mm; форма: възглавница; цвят: умерено светло червеникавооранжев; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Фероаксинит — образец 0400Фероаксинит — образец 0728

Още информация от ‘Класификация’


В регионално метаморфозирали скали, в контактно метаморфозирали скали и в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).