Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фероаксинит — образец 0400, снимка © НПМ
Фероаксинит — образец 0400, снимка © НПМ

Фероаксинитобразец 0400

Произход

Южна Америка
Бразилия
Фероаксинит — образец 0400, карта на находището
Данни

Тегло: 0.41 ct; размери: 5.20 | 4.41 | 3.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светло червеникавооранжев; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Фероаксинит — образец 0277Фероаксинит — образец 0728

Още информация от ‘Класификация’


В регионално метаморфозирали скали, в контактно метаморфозирали скали и в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).