Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Зелен берил


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Зелен берил — образци [изглед галерия]


Разновидност на берила; оцветен от желязо.
Зелен берил — образец 0439
0439
Бразилия
Зелен берил — образец 0577
0577
Бразилия
Зелен берил — образец 0506
0506
Мадагаскар
Зелен берил — образец 0059
0059
Мадагаскар
Зелен берил — образец 0213
0213
Мадагаскар

Зелен берил — образци — 5
страница 1