Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Зелен берил — образец 0506, снимка © НПМ
Зелен берил — образец 0506, снимка © НПМ

Зелен берилобразец 0506

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Зелен берил — образец 0506, карта на находището
Данни

Тегло: 0.42 ct; размери: 5.13 | 5.11 | 3.09 mm; форма: осмоъгълник; цвят: много светлозелен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Зелен берил — образец 0439Зелен берил — образец 0577Зелен берил — образец 0059Зелен берил — образец 0213

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила; оцветен от желязо.