Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Зелен берил — образец 0439, снимка © НПМ
Зелен берил — образец 0439, снимка © НПМ

Зелен берилобразец 0439

Произход

Южна Америка
Бразилия
Зелен берил — образец 0439, карта на находището
Данни

Тегло: 0.56 ct; размери: 6.31 | 5.33 | 3.56 mm; форма: овал; цвят: светло жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Зелен берил — образец 0577Зелен берил — образец 0506Зелен берил — образец 0059Зелен берил — образец 0213

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила; оцветен от желязо.