Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Зелен берил — образец 0059, снимка © НПМ
Зелен берил — образец 0059, снимка © НПМ

Зелен берилобразец 0059

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Зелен берил — образец 0059, карта на находището
Данни

Тегло: 0.66 ct; размери: 6.57 | 5.45 | 3.38 mm; форма: овал; цвят: светло много леко синкаво зелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Зелен берил — образец 0439Зелен берил — образец 0577Зелен берил — образец 0506Зелен берил — образец 0213

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на берила; оцветен от желязо.