Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Морганит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Морганит — образци [изглед галерия]


Розова разновидност на берила; кръстен на американския банкер и колекционер Джон Пирпонт Морган.
Морганит — образец 0295
0295
Бразилия
Морганит — образец 0343
0343
Бразилия
Морганит — образец 0482
0482
Бразилия
Морганит — образец 0524
0524
Бразилия
Морганит — образец 0555
0555
Бразилия
Морганит — образец 0015
0015
Бразилия
Морганит — образец 0422
0422
Бразилия
Морганит — образец 0528
0528
Бразилия

Морганит — образци — 8
страница 1