Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Морганит — образец 0295, снимка © НПМ
Морганит — образец 0295, снимка © НПМ

Морганитобразец 0295

Произход

Южна Америка
Бразилия
Морганит — образец 0295, карта на находището
Данни

Тегло: 1.12 ct; размери: 8.16 | 6.13 | 3.81 mm; форма: овал; цвят: светло червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Морганит — образец 0343Морганит — образец 0482Морганит — образец 0524Морганит — образец 0555Морганит — образец 0015Морганит — образец 0422Морганит — образец 0528

Още информация от ‘Класификация’


Розова разновидност на берила; кръстен на американския банкер и колекционер Джон Пирпонт Морган.