Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Морганит — образец 0422, снимка © НПМ
Морганит — образец 0422, снимка © НПМ

Морганитобразец 0422

Произход

Южна Америка
Бразилия
Морганит — образец 0422, карта на находището
Данни

Тегло: 0.83 ct; размери: 6.02 | 6.02 | 3.98 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светло червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Морганит — образец 0295Морганит — образец 0343Морганит — образец 0482Морганит — образец 0524Морганит — образец 0555Морганит — образец 0015Морганит — образец 0528

Още информация от ‘Класификация’


Розова разновидност на берила; кръстен на американския банкер и колекционер Джон Пирпонт Морган.