Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Морганит — образец 0343, снимка © НПМ
Морганит — образец 0343, снимка © НПМ

Морганитобразец 0343

Произход

Южна Америка
Бразилия
Морганит — образец 0343, карта на находището
Данни

Тегло: 0.91 ct; размери: 7.40 | 5.81 | 3.63 mm; форма: овал; цвят: светло червеникавооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Морганит — образец 0295Морганит — образец 0482Морганит — образец 0524Морганит — образец 0555Морганит — образец 0015Морганит — образец 0422Морганит — образец 0528

Още информация от ‘Класификация’


Розова разновидност на берила; кръстен на американския банкер и колекционер Джон Пирпонт Морган.