English | Български
петък, 9 декември 2016 г.

Био игри
Виртуална разходка с Обединена българска банка
Виртуална разходка, включваща 42 гледни точки и 100 експоната, започва от всяка експозиционна зала. Разработена е с финансовата подкрепа на Обединена българска банка

— Какво има изложено
Зала 10 — Бозайници
Експозициите на музея показват изчезналият в света каролински папагал, изчезналите в България тюлен монах, брадат лешояд, малка дропла, сив и момин жерав, степна усойница, немска есетра… [още]
Национален природонаучен музей, София (НПМ) — Най-богатият природонаучен музей на Балканския полуостров. Към милион и половина екземпляра животни, растения и минерали
Националният природонаучен музей, София (НПМ) изучава, съхранява и популяризира обекти на живата и нежива природа в България и чужбина. Със своите научни колекции и богата експозиция НПМ е най-представителната институция от този род в страната… [още]
— Посетете ни
Работно време

понеделник до неделя 10:00 — 18:00
Музеят работи всеки ден с изключение на 1 януари, 3 март, Великден [православен] и 25 декември. Билети се продават до 17:00 ч.

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1, 1000 София
телефон: 02 9885115 — номератор; [билетна каса]: 02 9951258

Зала 5 — ПтициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗали 10, 11, 12, 13 — Бозайници
— Изследвания и колекции
Научноизследователската работа на сътрудниците на музея е свързана със съвременните международни и национални приоритети в областта на изучаване биологичното разнообразие, екологията и опазването на околната среда. Изследванията в областта на ентомологията и палеозоологията са особено интензивни… [още]
Безгръбначни животниГръбначни животни

— Административни документи

— Процедури за научни степени и академични длъжности
Конкурс за 'доцент', обявен в брой 49 от 28 юни 2016 г. на Държавен вестник; професионално направление 4.3. Биологични науки; научна специалност: 'ентомология, шифър 01.06.14'; за нуждите на отдел 'Безгръбначни животни' при НПМ-БАН; кандидат по конкурса: гл. ас. д-р Николай Първанов Симов.

Научно жури:
— доц. д-р Стоян Бешков (НПМ-БАН) — председател;
— проф. дсн Георги Георгиев (ИГ-БАН);
— проф. д-р Павел Стоев (НПМ-БАН);
— проф. д-р Здравко Хубенов (НПМ-БАН) — рецензент;
— проф. д-р Снежана Грозева (ИБЕИ-БАН);
— доц. д-р Борислав Георгиев (НПМ-БАН);
— доц. д-р Алекси Попов (пенсионер) — рецензент.

Материали по процедурата:
Списък с публикациите на кандидата;
Списък с цитиранията;
Справка за научните приноси;
Рецензия на проф. д-р Здравко Хубенов;
Рецензия на доц. д-р Алекси Попов;
Становище на проф. дсн Георги Георгиев;
Становище на проф. д-р Павел Стоев;
Становище на проф. д-р Снежана Грозева;
Становище на доц. д-р Стоян Бешков;
Становище на доц. д-р Борислав Георгиев.

Публикувани на сайта на 28.11.2016 г.
— Образование
Стажант при музея… защо?

‘Стажът в НПМ не е работа, а начин на живот!’

Теодора Георгиева
— e-Natura

Гемология — скъпоценни камъни — характеристики, класификация, образци, библиотека

ГЕМОЛОГИЯ — СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ — характеристики, класификация, образци, библиотека

— Знаете ли, че…

Първата изложба за посетители e открита през далечната 1907 г.
— За нас
Новини

Проф. Златозар Боев от Националния природонаучен музей награден от Съюза на преводачите в България — На тържествената церемония в Международния ден на преводача, 30 септември, в Литературния клуб 'Перото' на НДК Съюзът на преводачите в България връчи своите…

Уикипедия награждава финалистите от конкурса 'Уики обича Земята' — На 1 октомври от 18:00 часа Националният природонаучен музей при БАН ще бъде домакин на церемонията по награждаване на победителите от конкурса за енциклопедична…

Една нощ с учените в Националния природонаучен музей — Заповядайте на 30 септември от 18:00 ч. в музея и се включете в работилниците, демонстрациите и игрите. Заложете на своите знания и доброто си настроение, за да…

Националният природонаучен музей представя заключителната публикация по проекта 'PESI — a taxonomic backbone for Europe' — Като национален координатор за България по проекта PESI (A Pan-European Species directories Infrastructure) Националният природонаучен музей при БАН представя заключителната публикация…

Още новини

RSS | Следвайте ни на Facebook или Twitter
История

Националният природонаучен музей (НПМ) има повече от сто и двадесет годишна история. Той е най-старият музей в България и най-старият и най-богатият между природонаучните музеи на Балканския полуостров… [още]