Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хризопраз


Селектор за бърза навигация

Хризопраз

Зелена разновидност на халцедона. Цветът е причинен от малки включeния на Ni-носещи слоеве силикати.


Материал от ‘Хранилище’

7 образци: 0107 — 0.52 ct, без точно находище [Африка]; 0292 — 0.51 ct, без точно находище [Африка]; 0697 — 0.49 ct, без точно находище [Африка]; 0473 — 0.61 ct, без точно находище [Африка]; 0181 — 2.59 ct, без данни за находище; 0182 — 2.53 ct, без данни за находище; 0465 — 0.61 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия