Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Празиолит


Селектор за бърза навигация

Празиолит

Зелена разновидност на кварца.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

17 образци: 0252 — 1.14 ct, Бразилия; 0256 — 1.15 ct, Бразилия; 0369 — 0.46 ct, Бразилия; 0388 — 0.45 ct, Бразилия; 0411 — 0.23 ct, Бразилия; 0421 — 0.32 ct, Бразилия; 0751 — 1.59 ct, Бразилия; 0754 — 2.66 ct, Бразилия; 0024 — 13.65 ct, Бразилия; 0759 — 4.01 ct, Бразилия; 0012 — 3.75 ct, Бразилия; 0290 — 1.76 ct, Бразилия; 0707 — 0.79 ct, Бразилия; 0708 — 0.89 ct, Бразилия; 0711 — 1.03 ct, Танзания; 0217 — 1.19 ct, Бразилия; 0661 — 2.72 ct, Бразилия.


Изглед галерия