Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Фероаксинит


Селектор за бърза навигация

Фероаксинит

Клас: Силикати
Група: Аксинит

В регионално метаморфозирали скали, в контактно метаморфозирали скали и в пегматити (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘ferroaxinite’ Schaller, W. T., 1911. Mineralogical notes, Series I. Axinite from California — U.S. Geological Survey Bulletin 490: 37—47 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Сен-Кристоф-ен-Оазон, Бург д’Оазон, Изер, Рона-Алпи, Франция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки αξίνα (аксина), за ‘брадва’, в алюзия към хабитуса на кристалите му и желязото във формулата.

Разпространение: много находища; Бразилия; Мексико; Пакистан: Скарду; Русия: Урал; САЩ: Калифорния; Франция: Изер, Бург д’Оазон; Швейцария (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca4Fe2+2Al4[BSi8O30](OH)2

Основни елементи: водород (H), бор (B), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калций (Ca), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите обикновено сплескани, с форма като глава на брадва, до 20 cm; зърнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {100}, слаба по {001}, {110} и {011} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6.5—7 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.25—3.28 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: кафяв, лилаво-син, перленосив; безцветен до бледокафяв или син в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.674—1.693 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.009—0.011. Разсейване: силно. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0400 — 0.41 ct, Бразилия; 0277 — 0.61 ct, Пакистан; 0728 — 0.31 ct, Афганистан.


Изглед галерия