Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен [изглед галерия]

Диамант — образец 0314
Диамант — образец 0315
Диамант — образец 0599
Сапфир — образец 0364
Сапфир — образец 0148
Планински кристал — образец 0752
Планински кристал — образец 0758
Планински кристал — образец 0420
Планински кристал — образец 0300
Планински кристал — образец 0197
Планински кристал — образец 0301
Планински кристал — образец 0206
Планински кристал — образец 0303
Планински кристал — образец 0304
Планински кристал — образец 0680
Планински кристал — образец 0709
Планински кристал — образец 0191
Планински кристал — образец 0246
Планински кристал — образец 0539
Планински кристал — образец 0616

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен — 67
страница 1 от 4 следваща последна