Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен [изглед галерия] (страница 2)

Планински кристал — образец 0755
Планински кристал — образец 0762
Калцит — образец 0433
Магнезит — образец 0164
Хамбергит — образец 0489
Хамбергит — образец 0499
Хамбергит — образец 0487
Фенакит — образец 0490
Фенакит — образец 0491
Фенакит — образец 0492
Фенакит — образец 0493
Циркон — образец 0595
Циркон — образец 0596
Циркон — образец 0630
Циркон — образец 0519
Циркон — образец 0521
Топаз — образец 0466
Топаз — образец 0449
Топаз — образец 0561
Топаз — образец 0037

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен — 67
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна