Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0364, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0364, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0364

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 0.12 ct; размери: 2.92 | 2.89 | 1.97 mm; форма: кръг; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0668Сапфир — образец 0646Сапфир — образец 0505Сапфир — образец 0223Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.