Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен [изглед галерия] (страница 4)

Данбурит — образец 0502
Натролит — образец 0588
Сколецит — образец 0068
Полуцит — образец 0337
Полуцит — образец 0414
Полуцит — образец 0023
Полуцит — образец 0472

Образци скъпоценни камъни по цвят: безцветен — 67
първа предишна страница 4 от 4