Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен [изглед галерия] (страница 2)

Жадеит — образец 0200
Жадеит — образец 0203
Хризопраз — образец 0107
Хризопраз — образец 0292
Авантюрин — образец 0159
Авантюрин — образец 0161
Хромдравит — образец 0559
Хромдравит — образец 0525
Хромов диопсид — образец 0053
Кървав камък — образец 0743
Кървав камък — образец 0745
Верделит — образец 0328
Верделит — образец 0535
Антигорит — образец 0110
Антигорит — образец 0149
Антигорит — образец 0151
Антигорит — образец 0158

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен — 37
първа предишна страница 2 от 2