Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен [изглед галерия]

Амблигонит — образец 0479
Зелен берил — образец 0506
Празиолит — образец 0751
Празиолит — образец 0754
Празиолит — образец 0024
Празиолит — образец 0759
Празиолит — образец 0012
Празиолит — образец 0290
Празиолит — образец 0707
Празиолит — образец 0708
Празиолит — образец 0711
Празиолит — образец 0217
Празиолит — образец 0661
Амблигонит — образец 0435
Варисцит — образец 0076
Варисцит — образец 0077
Варисцит — образец 0651
Цаворит — образец 0638
Цаворит — образец 0178
Верделит — образец 0532

Образци скъпоценни камъни по цвят: зелен — 37
страница 1 от 2 следваща последна