Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен [изглед галерия] (страница 2)

Ахат — образец 0111
Ахат — образец 0112
Ахат — образец 0250
Верделит — образец 0494
Хризопраз — образец 0465
Авантюрин — образец 0624
Хромхалцедон — образец 0610
Малахит — образец 0625
Малахит — образец 0626
Малахит — образец 0603
Верделит — образец 0628
Ахат — образец 0321
Ахат — образец 0322
Ахат — образец 0696
Верделит — образец 0396
Верделит — образец 0069
Верделит — образец 0154

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен — 37
първа предишна страница 2 от 2