Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен [изглед галерия]

Олигоклаз — образец 0072
Олигоклаз — образец 0274
Олигоклаз — образец 0285
Калцит — образец 0192
Калцит — образец 0254
Смарагд — образец 0351
Смарагд — образец 0353
Смарагд — образец 0354
Смарагд — образец 0355
Смарагд — образец 0357
Смарагд — образец 0594
Зелен берил — образец 0059
Зелен берил — образец 0213
Хризопраз — образец 0697
Хризопраз — образец 0473
Александрит — образец 0288
Ахат — образец 0419
Орегонски слънчев камък — образец 0008
Хризопраз — образец 0181
Хризопраз — образец 0182

Образци скъпоценни камъни по цвят: много леко синкаво зелен — 37
страница 1 от 2 следваща последна