Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хиацинт — образец 0009, снимка © НПМ
Хиацинт — образец 0009, снимка © НПМ

Хиацинтобразец 0009

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Хиацинт — образец 0009, карта на находището
Данни

Тегло: 0.34 ct; размери: 3.98 | 3.96 | 2.49 mm; форма: кръг; цвят: умерено светлооранжев; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хиацинт — образец 0508Хиацинт — образец 0516Хиацинт — образец 0177Хиацинт — образец 0056Хиацинт — образец 0221Хиацинт — образец 0631Хиацинт — образец 0578Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0488

Още информация от ‘Класификация’


Жълто-червена до червено-кафява разновидност на циркона.