Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хиацинт — образец 0488, снимка © НПМ
Хиацинт — образец 0488, снимка © НПМ

Хиацинтобразец 0488

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Хиацинт — образец 0488, карта на находището
Данни

Тегло: 0.43 ct; размери: 4.57 | 4.56 | 2.75 mm; форма: кръг; цвят: умерено светложълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хиацинт — образец 0508Хиацинт — образец 0516Хиацинт — образец 0177Хиацинт — образец 0056Хиацинт — образец 0221Хиацинт — образец 0631Хиацинт — образец 0009Хиацинт — образец 0578Хиацинт — образец 0051

Още информация от ‘Класификация’


Жълто-червена до червено-кафява разновидност на циркона.