Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хиацинт — образец 0177, снимка © НПМ
Хиацинт — образец 0177, снимка © НПМ

Хиацинтобразец 0177

Произход

Източна Африка
без точно находище
Хиацинт — образец 0177, карта на находището
Данни

Тегло: 2.88 ct; размери: 11.13 | 4.89 | 4.36 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил радиант. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хиацинт — образец 0508Хиацинт — образец 0516Хиацинт — образец 0056Хиацинт — образец 0221Хиацинт — образец 0631Хиацинт — образец 0009Хиацинт — образец 0578Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0488

Още информация от ‘Класификация’


Жълто-червена до червено-кафява разновидност на циркона.