Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хиацинт — образец 0508, снимка © НПМ
Хиацинт — образец 0508, снимка © НПМ

Хиацинтобразец 0508

Произход

Източна Африка
Танзания, Танга
Хиацинт — образец 0508, карта на находището
Данни

Тегло: 1.40 ct; размери: 7.40 | 6.25 | 3.84 mm; форма: овал; цвят: умерено светлочервен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 42-39’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хиацинт — образец 0516Хиацинт — образец 0177Хиацинт — образец 0056Хиацинт — образец 0221Хиацинт — образец 0631Хиацинт — образец 0009Хиацинт — образец 0578Хиацинт — образец 0051Хиацинт — образец 0488

Още информация от ‘Класификация’


Жълто-червена до червено-кафява разновидност на циркона.