Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хиацинт


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хиацинт — образци [изглед галерия]


Жълто-червена до червено-кафява разновидност на циркона.
Хиацинт — образец 0508
0508
Танзания
Хиацинт — образец 0516
0516
Танзания
Хиацинт — образец 0177
0177
Източна Африка
Хиацинт — образец 0056
0056
Източна Африка
Хиацинт — образец 0221
0221
Източна Африка
Хиацинт — образец 0631
0631
Източна Африка
Хиацинт — образец 0009
0009
Шри Ланка
Хиацинт — образец 0578
0578
Шри Ланка
Хиацинт — образец 0051
0051
Шри Ланка
Хиацинт — образец 0488
0488
Шри Ланка

Хиацинт — образци — 10
страница 1