Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Зелен берил


Селектор за бърза навигация

Зелен берил

Разновидност на берила; оцветен от желязо.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

5 образци: 0439 — 0.56 ct, Бразилия; 0577 — 0.09 ct, Бразилия; 0506 — 0.42 ct, Мадагаскар; 0059 — 0.66 ct, Мадагаскар; 0213 — 0.50 ct, Мадагаскар.


Изглед галерия