Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Цаворит


Селектор за бърза навигация

Цаворит

Зелена до изумруденозелена разновидност от Кения и Танзания; открит в началото на 1970-те години; наименуван по Цаво, Кения.

Цаворит — образец 0094
Цаворит — образец 0094, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0142 — 0.73 ct, Танзания; 0094 — 0.57 ct, Кения; 0638 — 0.10 ct, Кения, Крайбрежна провинция, Тайта-Тавета, Цаво; 0178 — 0.22 ct, Кения, Крайбрежна провинция, Тайта-Тавета, Цаво.


Изглед галерия