Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Морганит


Селектор за бърза навигация

Морганит

Розова разновидност на берила; кръстен на американския банкер и колекционер Джон Пирпонт Морган.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

8 образци: 0295 — 1.12 ct, Бразилия; 0343 — 0.91 ct, Бразилия; 0482 — 0.84 ct, Бразилия; 0524 — 0.25 ct, Бразилия; 0555 — 0.40 ct, Бразилия; 0015 — 0.83 ct, Бразилия; 0422 — 0.83 ct, Бразилия; 0528 — 0.35 ct, Бразилия.


Изглед галерия