Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Сапфир


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Сапфир — образци [изглед галерия]


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.
Сапфир — образец 0263
0263
Шри Ланка
Сапфир — образец 0326
0326
Шри Ланка
Сапфир — образец 0640
0640
Мадагаскар
Сапфир — образец 0668
0668
Тайланд
Сапфир — образец 0646
0646
Мадагаскар
Сапфир — образец 0505
0505
Шри Ланка
Сапфир — образец 0223
0223
Мадагаскар
Сапфир — образец 0364
0364
без точно находище
Сапфир — образец 0148
0148
без точно находище

Сапфир — образци — 9
страница 1