Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0668, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0668, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0668

Произход

Югоизточна Азия
Тайланд
Сапфир — образец 0668, карта на находището
Данни

Тегло: 0.31 ct; размери: 5.48 | 2.91 | 1.91 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octangulum’ [ъглите на короната променени на 21.00, 18.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0646Сапфир — образец 0505Сапфир — образец 0223Сапфир — образец 0364Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.