Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0646, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0646, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0646

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Сапфир — образец 0646, карта на находището
Данни

Тегло: 0.27 ct; размери: 3.81 | 5.26 | 2.22 mm; форма: щит; цвят: умерено много наситено зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Clipeus S’ [ъгълът на короната променен на 25.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0640Сапфир — образец 0668Сапфир — образец 0505Сапфир — образец 0223Сапфир — образец 0364Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.