Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сапфир — образец 0640, снимка © НПМ
Сапфир — образец 0640, снимка © НПМ

Сапфиробразец 0640

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Сапфир — образец 0640, карта на находището
Данни

Тегло: 0.20 ct; размери: 4.01 | 3.46 | 2.11 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено светло жълтеникавозелен; леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на короната променен на 21.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Сапфир — образец 0263Сапфир — образец 0326Сапфир — образец 0668Сапфир — образец 0646Сапфир — образец 0505Сапфир — образец 0223Сапфир — образец 0364Сапфир — образец 0148

Още информация от ‘Класификация’


Най-често се отнася до синята разновидност на корунда, но, с изключение на природното червено, и други цветни разновидности на корунда също се наричат сапфир.