Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Форстерит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Форстерит — образци [изглед галерия]


В мафични и ултрамафични магмени скали и термално метаморфозирали нечисти доломитни варовици (Anthony et al., 2001—2005).
Перидот — образец 0307
0307
без точно находище
Перидот — образец 0310
0310
без точно находище
Перидот — образец 0311
0311
без точно находище
Перидот — образец 0312
0312
без точно находище
Перидот — образец 0340
0340
без точно находище
Перидот — образец 0547
0547
Тайланд
Перидот — образец 0584
0584
САЩ
Перидот — образец 0590
0590
Пакистан
Перидот — образец 0592
0592
Пакистан
Перидот — образец 0545
0545
без точно находище

Форстерит — образци — 10
страница 1