Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Циркон


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Циркон — образци [изглед галерия]


Аксесорен минерал в магмени и метаморфни скали, с кристали, достигащи големи размери в мафични пегматити и карбонатити; в седиментни скали и алувиални пясъци (Anthony et al., 2001—2005).
Циркон — образец 0145
0145
Камбоджа
Циркон — образец 0212
0212
Камбоджа
Циркон — образец 0595
0595
Камбоджа
Циркон — образец 0596
0596
Камбоджа
Циркон — образец 0630
0630
Камбоджа
Циркон — образец 0519
0519
Камбоджа
Циркон — образец 0521
0521
Камбоджа
Хиацинт — образец 0508
0508
Танзания
Хиацинт — образец 0516
0516
Танзания
Хиацинт — образец 0177
0177
Източна Африка

Циркон — образци — 17
страница 1 от 2 следваща последна