Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Берил


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Берил — образци [изглед галерия]


В гранити и гранитни пегматити, рядко в нефелинови сиенити. Също така в мафични метаморфни скали, ниско до високотемпературни хидротермалните жили и в кухини в риолит (Anthony et al., 2001—2005).
Аквамарин — образец 0245
0245
Бразилия
Аквамарин — образец 0523
0523
Пакистан
Аквамарин — образец 0445
0445
Бразилия
Аквамарин — образец 0522
0522
Африка
Аквамарин — образец 0423
0423
Бразилия
Аквамарин — образец 0063
0063
Бразилия
Аквамарин — образец 0302
0302
Бразилия
Аквамарин — образец 0424
0424
Бразилия
Смарагд — образец 0351
0351
Афганистан
Смарагд — образец 0353
0353
Афганистан

Берил — образци — 39
страница 1 от 4 следваща последна