Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Елбаит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Елбаит — образци [изглед галерия]


В гранити, гранитни пегматити и в някои метаморфни скали; във високотемпературни хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).
Елбаит — образец 0533
0533
Нигерия
Елбаит — образец 0565
0565
Танзания
Елбаит — образец 0663
0663
Танзания
Елбаит — образец 0333
0333
Намибия
Елбаит — образец 0444
0444
Мозамбик
Елбаит — образец 0003
0003
Мозамбик
Елбаит — образец 0451
0451
Мозамбик
Елбаит — образец 0564
0564
Нигерия
Ахроит — образец 0370
0370
Нигерия
Ахроит — образец 0730
0730
Танзания

Елбаит — образци — 36
страница 1 от 4 следваща последна